Miko youtube Film

youtube link do filmu o Miko (w języku niemieckim)

Wylęgarnia Miko to:


  • Zarządzanie jakością w praktyce - ISO 9001
  • Wyląg w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy dzięki najnowszym programom hodowlanym
  • Specjalnie zaprojektowany system ERP (MIDA)
  • Najnowocześniejsza technologia i inkubatory
  • Stałe programy szkoleniowe dla wszystkich pracowników
  • Własne ciężarówki do profesjonalnego transportu
  • Własne laboratorium do natychmiastowego wykrywania salmonelli

Kryteria wysokiej jakościNasz podział na część inkubacyjną i wylęgową wyznaczył trendy dla całej branży. Wysokie standardy jakości są dla nas wciąż najważniejsze i skrupulatnie ich przestrzegamy, aby jednodniowe pisklęta trafiały na fermy zdrowe i żywotne. To zasługa całego naszego zespołu.