Odcisk:

Putenzucht MIKO GmbH
Haslau 8
4871 Frankenburg am Hausruck

 

UID ATU 63935068

Rejestr handlowy: FN303885s
Sąd Okręgowy Wels
DVR: 0912506
Vet-Nr. AT LT40902 EG
Tel. +43 7683 7225
Fax -25
putenzucht@miko.at


Certyfikowany system zarządzania jakością wg DIN EN ISO 9001:2015
Numer procesu ICV00260 001
Przynależność do izby: Izba Rolnicza
Cel firmy: wylęg i handel pisklętami indyczymi

webová stránka: Dr. Ilse Retzek-Wimmer | lakeview.communications , Seewalchen
Photos: resch.foto Hannes Resch, Ried Video: Land creates life

Polityka prywatności


Prohlášení o ochraně údajů o požadavcích na informace

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (RODO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na tej stronie.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, Twoje dane będą przechowywane przez sześć miesięcy w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku pytań uzupełniających. W zasadzie nie przekazuję tych danych.

 
Ciasteczka

Używamy plików „cookies”, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Są to niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym. Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.


a) Technicznie niezbędne pliki cookie
Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki, z której uzyskuje się dostęp, nawet po zmianie strony internetowej. W plikach cookie przechowywane i przesyłane są następujące dane:

  • pakiet internetowy
  • WordPress
  • Prawdziwe banery cookie
  • polilang

b) Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie to emoji WordPress. W naszym przypadku są to głównie kleszcze, które ułatwiają czytanie spisu treści.


 

Twoje ustawienia prywatności

Change privacy settings

Zmień ustawienia prywatności

Cofnij zgody


 

Analityka internetowa

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Statify, która odpowiada europejskim wytycznym dotyczącym ochrony danych. Nie używa plików cookies i nie zapisuje żadnych danych osobowych takich jak adres IP, tylko połączenia.

 

Pliki dziennika serwera

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego następuje dostęp.
Zbierane są następujące dane:
(1) Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę internetową
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
Dane są również przechowywane w plikach dziennika dostawcy. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.
Pliki dziennika zapisywane są w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Dane wykorzystujemy również do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są oceniane w celach marketingowych.
Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona. Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, przez co nie ma już możliwości przypisania dzwoniącego klienta.
Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

 

Twoje prawa

Masz prawo do:
- Informacje (czy i jakie dane osobowe o Tobie są przechowywane),
- poprawiania, uzupełniania lub usuwania (danych osobowych, które są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem),
- Ograniczenia i przenoszenie danych
- aw pewnych okolicznościach prawo do wycofania się i sprzeciwu.
Prawo do usunięcia jest ograniczone tylko wtedy, gdy możemy zawiesić usuwanie z powodu ustawowych okresów przechowywania i / lub w celu zabezpieczenia naszych roszczeń. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu, jeżeli przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały w inny sposób naruszone.

 

 

Możesz skontaktować się z nami pod następującymi danymi kontaktowymi:

Mag. (FH) Elisabeth Miko-Peer, Haslau 8, 4871 Frankenburg am Hausruck

putenzucht@miko.at | Tel. +43 7683 7225