Otisk

Putenzucht MIKO GmbH
Haslau 8
4871 Frankenburg am Hausruck

 

UID ATU 63935068
Komerční registr: FN303885s
Krajský soud Wels
DVR: 0912506
Vet-Nr. AT LT40902 EG
Tel. +43 7683 7225
Fax -25
putenzucht@miko.at


Certifikovaný systém managementu kvality dle DIN EN ISO 9001: 2015
Číslo procesu ICV00260 001
Členství v komoře: Zemědělská komora
Účel společnosti: líhnutí a prodej krůt

Website: Dr. Ilse Retzek-Wimmer | lakeview.communications , Seewalchen
Photos: resch.foto Hannes Resch, Ried Video: Land creates life

Zásady ochrany osobních údajů


Prohlášení o ochraně údajů o požadavcích na informace

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na této webové stránce.

 

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete e-mailem, budou vaše údaje uloženy po dobu šesti měsíců pro účely vyřízení žádosti a pro případ následných dotazů. Zásadně tyto údaje nepředávám.

 

Cookies

Používáme „cookies“, abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí. Jedná se o malé textové informace, které jsou uloženy v prohlížeči nebo prohlížečem na koncovém zařízení. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.


a) Technicky nezbytné soubory cookie
Používáme soubory cookie, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby bylo možné identifikovat přistupující prohlížeč i po změně webové stránky. V souborech cookie se ukládají a přenášejí následující údaje:

  • webpack
  • WordPress
  • Skutečné bannery cookie
  • polylang

 


Vaše nastavení soukromí

Změňte nastavení soukromí

Historie nastavení soukromí

Odvolat souhlasy


 


b) Funkční cookies

Funkční soubory cookie jsou emotikony WordPress. V našem případě se jedná především o zaškrtnutí, která usnadňují čtení výpisu obsahu.

 

 

Webová analytika

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Statify, která odpovídá evropským směrnicím o ochraně dat. Nepoužívá cookies a neukládá žádné osobní údaje jako je IP adresa, pouze hovory.

 

Soubory protokolu serveru

Při každém přístupu na naše webové stránky systém automaticky zaznamenává data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.
Shromažďují se následující údaje:
(1) Informace o typu prohlížeče a použité verzi
(2) Operační systém uživatele
(3) Poskytovatel internetových služeb uživatele
(4) IP adresa uživatele
(5) Datum a čas přístupu
(6) Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostává na naše webové stránky
(7) Webové stránky, na které přistupuje systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek
Údaje jsou také uloženy v souborech protokolu poskytovatele. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky na počítač uživatele. K tomu musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.
Protokolové soubory se ukládají pro zajištění funkčnosti webu. Údaje používáme také k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Údaje nejsou v této souvislosti vyhodnocovány pro marketingové účely.
Náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

 

 

4. Doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila. Pokud jsou data uložena v log souborech, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Další skladování je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo odcizeny, takže již není možné přiřadit volajícího klienta.
Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

 

Vaše práva

Máte práva:
- Informace (zda a jaké osobní údaje o vás byly uloženy),
- opravu, doplnění nebo výmaz (osobních údajů, které jsou nesprávné nebo nejsou zpracovávány v souladu se zákonem),
- Omezení a přenositelnost dat
- a za určitých okolností právo odstoupit a vznést námitku.
Právo na výmaz je omezeno pouze do té míry, do jaké můžeme výmaz pozastavit z důvodu zákonné doby uchovávání a/nebo z důvodu ochrany našich nároků. Dále máte právo podat stížnost u příslušného úřadu, pokud zpracováním vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo byly jinak jakýmkoli způsobem porušeny vaše nároky na ochranu údajů.

 

Můžete nás kontaktovat na následujících kontaktních údajích:

Mag. (FH) Elisabeth Miko-Peer, Haslau 8, 4871 Frankenburg am Hausruck

putenzucht@miko.at | Tel. +43 7683 7225